Proiectare

Echipa de proiectare cu o experiență vastă, oferă servicii de proiectare complete pentru domeniile arhitectură, structură, instalații, design interior/exterior, expertizare, consolidare și modernizare. Aceste servicii sunt concepute pentru clădiri de locuințe, birouri, spații comerciale, industriale cât și servicii conexe proiectării.

Compania noastră oferă servicii complete pentru succesul Dumneavoastră. Echipa noastră alcatuită din arhitecți, ingineri, designeri și pictori colaboreaza cu clienții noștri în urmatoarele domenii:

Arhitectura

Design de interior cat si de exterior
(pictura – pastel, fresca, vitraliu)

Proiectare (constructii civile si industrial, instalații termice, sanitare, electrice)

Lucrări de cadastru si cartografie

Geotehnie

Serviciile oferite ce compania noastra sunt urmatoarele:

 • întocmire proiect obtinere autorizatie de construire (DTAC)
 • întocmire proiect tehnic de executie (PTH)
 • întocmire studii de fezabilitate (SF)
 • întocmire plan urbanistic zonal (PUZ)
 • intocmire proiect de consolidare
 • obtinere avize si acorduri
 • obtinere autorizatie construire
 • verificare documentatie
 • studiu geotehnic
 • ridicare topografica
 • studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate în constructii
 • intocmirea de caiete de sarcini
 • intocmirea de documentatii tehnice pentru ofertare, devize, situatii de lucrari
 • verificari tehnice ale proiectelor
 • expertiza tehnica